09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,560,000
 • Bán 5,662,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23150.00
 • AUD18393.31
 • CAD19327.71
 • CHF26000.58
 • CNY3660.52
 • DKK3843.60
 • EUR28623.59
 • GBP32864.43
 • HKD3016.00
 • INR326.36
 • JPY216.67
 • KRW21.85
 • KWD79477.18
 • MYR5669.84
 • NOK2866.43
 • RUB348.07
 • SAR6373.43
 • SEK2834.95
 • SGD17683.14
 • THB756.37
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền